White Farmhouse Enamelware Bread Box

White Farmhouse Enamelware Bread Box

  • $59.95


Measures 11.5" x 14" x 9"
Food safe

 
Food Safe, Not Heat Safe
11.5" x 14" x 9"